فرم نظرسنجی

با سلام و احترام خدمت شما مصرف کننده گرامی

این پرسشنامه با هدف ارتقا کمی و کیفی توزیع مناسب انواع تایر خودرو تهیه و تنظیم شده است. امیدواریم با آگاهی از میزان رضایتمندی شما از انواع مختلف برند وارداتی، قدمی مثبت در بهبود عملکرد این شرکت برداریم.

"*"فیلدهای ضروری را نشان می دهد

اطلاعات شما

نام و نام خانوادگی*

اطلاعات نمایندگی

ارزیابی کلی شما از کیفیت تایر*
میزان عملکرد کیفی تایر در شرایط بارانی جاده*
میزان نرمی و فرمانپذیری تایر در شرایط مختلف*
میزان ترمزگیری تایر در شرایط مختلف*
این فیلد برای هدف اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .