فرم درخواست نمایندگی

"*"فیلدهای ضروری را نشان می دهد

اطلاعات شما

نام و نام خانوادگی*
تاریخ تولد*

آدرس

در چه گروهی از کالاهای شرکت فالیت دارید؟*
دامنه فعالیت شما در چه محدوده ای است؟*
وضعیت فروشگاه*
وضعیت انبار*
مشخصات افراد و شرکت های که در حال حاضر با آنها همکاری دارید:
نام شخص/شرکت
تلفن ثابت
تلفن همراه
 
*برای افزودن مشخصات شرکت های همکار روی علامت (+) کلیک کنید.
این فیلد برای هدف اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .